Het Margriet Eshuijs PopKoor

Het Margriet Eshuijs PopKoor is een koor dat in het voorjaar van 2016 is opgericht door Margriet Eshuijs.

Het bestaat uit 30 tot 35 enthousiaste mensen die wekelijks 2 uur repeteren in een fijne ruimte in de Zaanstreek. Het koor is ambitieus als het gaat om de presentaties, optredens, concerten en zelf georganiseerde shows.

Deze optredens worden vanuit professionele draaiboeken zo geproduceerd dat er een optreden op niveau plaatsvindt, met aandacht voor programma-opbouw, podiumbeeld, licht en geluid, gastvrijheid van de ruimte enz. kortom publiek gericht.

Het is een fijn koor waarin men met respect, gezelligheid en belangstelling voor en met elkaar omgaat.

De visie van Margriet is deels terug te vinden in de zangmethodiek die zij schreef voor haar scriptie voor het tentamen afgenomen door Maria Rondel in 2016 en ook in de statuten van de Stichting Margriet Eshuijs PopKoor.

Het koor start steeds eind augustus en repeteert tot en met de 2de zondag in juli.

 

Repetities

De repetities zijn op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, waarvan 20 minuten pauze om gezellig bij te kletsen en de stembanden te smeren. 

Voor een groot optreden zal er een extra (generale) repetitie zijn. Deze is in principe op de vrijdagavond voor het optreden van 19.30 tot 22.00 uur.