Wat vinden we belangrijk

Er wordt veel aandacht besteed aan individueel goed zingen.

Uitspraak, ademsteun, dictie, zuiverheid, intoneren, in het juiste register zingen, het kleuren in klank met elkaar, leren luisteren en onderscheiden.  Het komt allemaal voorbij op een onbevangen manier.  Het repertoire wordt zo gekozen dat er ook wat te zingen is. Tekst is daarbij heel belangrijk.  De arrangementen zijn altijd popmuziek en nooit gestoeld op de klassieke stemindeling en klankregisters.  Er wordt gezongen in de eigen stem.

Bij het instuderen van het repertoire wordt eerst de tekst nauwgezet toegelicht en besproken; beeldspraak en ook opbouw in een tekst, het komt allemaal aan de orde.  Ook "de timing" die past bij de gekozen woorden in een tekst wordt logisch uitgelegd.

Vervolgens wordt de onderlinge relatie tussen de woorden en de opbouw van de melodielijn en zijn herhalingen zoveel mogelijk geduid. De uitspraak van woorden, taalassimilatie en de meerwaarde van het goed uitspreken van klinkers en medeklinkers staan centraal. Zingen is taal. Klinkers zijn de klank, medeklinkers de afzet.

Het koor studeert eerst de melodie en de tekst in en zingt zo snel mogelijk uit het hoofd. Daarna wordt er met elkaar een stemverdeling gemaakt. Het koor is dus niet ingedeeld in alt, mezzo, sopraan, tenor en bariton, maar per lied wordt er gekeken welke stem onder, boven en midden enz. het beste bij de individuele zanger past en natuurlijk of het de totaalklank van het koor ten goede komt.

De arrangementen zijn unis, 2-stemmig, 3-stemmig, 4-, 5- en 6-stemmig.

Het koor zingt arrangementen gemaakt door Margriet Eshuijs die zo gearrangeerd zijn dat iedereen in een comfortabele toonhoogte zingt. Het repertoire is heel divers. Van Sting tot de Beach boys, van Timberlake tot Joe Jackson. Het repertoire dat het koor zingt past altijd binnen het bereik van de gemiddelde stemomvang.  De nieuwe arrangementen zullen worden gemaakt door Co Vergouwen.

Tekst: Margriet Eshuijs/ Roos Blaak