Stichting Margriet Eshuijs PopKoor

 

De Stichting Margriet Eshuijs PopKoor is opgericht op 22 juli 2022.

Zoals in de statuten is vastgelegd, heeft de stichting tot doel:

De visie van de Margriet Eshuijs zangmethodiek over het zingen van amateurs in een koor gestalte te geven middels het Margriet Eshuijs PopKoor, waarin er aandacht en ruimte is voor ontwikkeling van zowel het individu als het samen zingen in een koor en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het wekelijks aanbieden van zangles aan het koor, bijgestaan door een dirigente die de visie en methodiek van Margriet Eshuijs kent en draagt
  • Het werken met en aan de verschillende ademhalings- en stemtechnieken behorend bij de methodiek
  • Het creëren en inzetten van eigen repertoire en arrangementen
  • Het uitdragen van het credo: “het koor heeft geen solisten, het koor zelf is de solist”.

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het koor verzorgt minimaal 1 maal per jaar een optreden om geld en/of aandacht te genereren voor maatschappelijke doelen.

 

Het bestuur

bestaat per 1 augustus 2023 uit:

  • Roos Blaak (voorzitter/ secretaris)
  • Ingrid van der Kogel (penningmeester)
  • Margriet Heistek (bestuurslid)
  • Regina Mak (bestuurslid)

 

Postadres:

Stichting Margriet Eshuijs PopKoor

Oosterstraat 88

2315 LJ Leiden

margrieteshuijspopkoor@gmail.com

 

Bankreknr: NL94RBRB8836618413 t.n.v. Stichting Margriet Eshuijs PopKoor

Kvk: 86808303

De stichting heeft een ANBI status.

 

Dirigente:  Jerney Molenaar

Arrangementen: Margriet Eshuijs en Co Vergouwen

Techniek/ opbouw: Lourens Bood en Laurens van der Vlies

Fotografen: Richard Sijmons, Martin Bakker, Michel Schermer, Sjan Maas

Vormgeving: Boy Eshuijs

Social media: Roos Blaak, Angelien Poiesz, Renée Romijn

PR: Roos Blaak

 

Repetities:

Woensdag (vakanties uitgezonderd) 19.30 tot 21.30 uur.

Dit is incl. 20 minuten pauze.

Locatie: Buurthuis de Bovenkruier,

               Drielse Wetering 49,

               1509 KP Zaandam.

 

Kosten koorrepetities:

520 euro per kalenderjaar, verdeeld over 4 betaalmomenten (160/ 100/ 160/ 100).

 

 

Informatie Margriet Eshuijs PopKoor:

Website: www.Margrieteshuijspopkoor.nl

Facebook en Instagram voor alle nieuws en reportages 

YouTube kanaal Margriet Eshuijspopkoor voor filmpjes en clips.

Onze cd “Room with a view” is te beluisteren via alle streamingdiensten: Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music

Daarnaast is de CD ook nog te koop in onze shop.

Informatie over het koor is ook te vinden op de website van Margriet Eshuijs

Tekst Margriet Eshuijs/ Roos Blaak