Visie van het koor

Iedereen kan zingen in een koor en kan zich ontwikkelen als koorzanger

Het koor wordt niet ingedeeld in sopraan, mezzo, alt, tenor, bariton of bas.

Deze begrippen zijn gestoeld op stembereik en komen voort uit de klassieke muziek.

Veruit de meeste vrouwenstemmen in de amateurkunst zijn mezzo.

Deze mezzo’s kan je verdelen in 3 groepen: 

  • de mezzo die tot een terts lager mooi klinkt 

  • de mezzo die de melodielijn goed kan zingen 

  • de mezzo die een terts boven de melodielijn mooi kan zingen ( jubel geluid).

Voor de mannenstem geldt dat de meeste mannenstemmen bariton zijn, soms met een mooi laag geluid en soms met een sprankelende bovenklank.

Goed geschreven arrangementen zijn van groot belang en ook de muzikale begeleiding. Door te werken met muziekbanden is het mogelijk om 3- of 4- stemmige arrangementen in te studeren en te zingen zonder geschreven partijen, maar met behulp van ingespeelde zanglijnen op een begeleidingsopname.

De toonsoort uitzoeken is van groot belang. Het bereik van de melodielijn is bepalend of dit Margriet Eshuijs PopKoor een lied mooi zingt op klank.

Als laatste is de tekstbeleving essentieel. Het hoeft niet altijd inhoudelijk te zijn, maar wel een kwaliteit hebben in zijn eenvoud.

Het koor is de solist. Het koor heeft geen solisten.

Iedereen is even belangrijk en dat is tevens de uitdaging om met elkaar een niveau neer te zetten.

Belangrijk is om vooral te zoeken naar songs die passen bij het koor. 


 

Tekst :Margriet Eshuijs/ Roos Blaak